2024/2025 JAMB Yoruba Syllabus & Recommended Textbooks

JAMB Yoruba Syllabus & Recommended Textbooks

You can now download the complete JAMB Yoruba Syllabus 2024/2025 and the recommended JAMB Yoruba Textbooks here on this page. This information is for students preparing for the 2024/2025 JAMB CBT Examination. The JAMB Yoruba Syllabus and textbooks are what candidates will need to study properly for the JAMB Yoruba exams.

2024/2025 JAMB Yoruba Syllabus

The JAMB Yoruba examination is designed to test candidate’s ability to understand the simple, basic and more complicated aspect of Yoruba. As such, candidates are expected to have wide knowledge about the topics provided on the JAMB Yoruba Syllabus.

Here is a list of the 2024/2025 JAMB Syllabus for Yoruba:

Language
Literature
Culture

DOWNLOAD JAMB 2024 YORUBA SYLLABUS PDF

There are also recommended textbooks for the 2024 JAMB Yoruba Examination to be read by candidates in other to help prepare them thoroughly for the exams. These recommended textbooks will cover the topics provided in the JAMB Yoruba Syllabus extensively.

JAMB Yoruba Syllabus Recommended Textbooks

LANGUAGE

 • Abíọ́dún, J. (1995). Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.
 • Adéwọlé, L. O. (et al) (2000). Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1978). Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (ed.) (1990). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (2008). Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá, Akurẹ: Montem Paperback.
 • Awóbùlúyì, O. (2013). Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Oṣogbo: Atman Ltd.
 • Babalọlá, A. (ed.) (1991). Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman.
 • Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984). Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 • Bámgbóṣé, A. (1990). Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn.
 • Mustapha, O. (ed.) (1988). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI – SSIII, Macmillian Publishers.
 • Mustapha, O. (ed.) (1991). Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Ọdẹ́tókun, A. (et al) (2005). Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan Publishers.
 • Owólabí, K. (1989). Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.
 • Owólabí, O. (et al) (1999). Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans.
 • Ọyádèyí, O. (1998). Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann.

LITERATURE

All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.

CULTURE

 1. Adéoyè, C. L. (1979). Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.
 2. Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.
 3. Ládéĺé, T. A. (et al) (1986). Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian Publishers.

GET JAMB PAST QUESTIONS AND ANSWERS

We wish you all good luck and hope you have fun in School Campus. You can also get all the Latest School News, Examination Past Questions and Scholarships here on the blog to help ease stress on campus.

If you have questions concerning 2024/2025 JAMB Yoruba Syllabus, kindly let us know via the comment section. Also, help share this information to your friends on all Social Media platforms using the share buttons below.

About the author

Welcome to School Campus News Page curated by our dedicated author, Edidiong Michael. With passion for quality and stress-free Education, the Nigerian Education PR expert, Edidiong Michael brings his wealth of expertise within a decade (10 Years) of information sharing across various Tertiary Campuses in Nigeria.